Flådestyring via GPS-tracking er blevet et hit blandt danske virksomheder!

Danske virksomheder har mere og mere fokus på at nedskære udgifter og øge omsætning, og der afprøver nye strategier og metoder løbende. Et større antal af danske virksomheder har valgt at give flådestyringen en chance, og det har båret frugt. For netop nedskæring af udgifter kan gøres via GPS-tracking og flådestyring.

Danske lønninger skaber efterspørgslen

For mange danske virksomheder er selve transporten en stor post og afgørende for, at virksomheden i øvrigt kan overleve. Der kan både være tale om transport af varer og produkter, men i lige så høj grad inden for service og håndværkerfagene.
Danske lønninger er særdeles høje sammenlignet med lønninger i resten af Europa, og det er derfor vigtigt, at enhver medarbejder i en virksomhed er særdeles produktiv og bruger tiden mest optimalt. Men hvordan sikrer man sig det som virksomhed? Det kan flådestyring via GPS-tracking være behjælpelig, og det finder flere og flere danske virksomheder ud af.

Hvordan virker systemet?

Systemet er udviklet til at assistere ved overvågning og kontrol af, at transporttiden bliver brugt hos kunden og mindre på kørsel frem og tilbage. Det har reducering af spildtid som hovedformål – og bidrager dermed til, at virksomheders daglige drift bliver effektiviseret.

Systemet hjælper med at koordinere opgaver, således medarbejdernes tid og køretøjer bliver anvendt mest effektivt og optimalt. Det er dermed et værktøj, som indirekte anvendes til at reducere udgifter, og netop derfor bliver flådestyring via GPS-tracking mere og mere populært blandt danske – og udenlandske – virksomheder.

Systemet hjælper bredt i virksomheden

GPS-trackingen har mange værdier og fordele for en virksomhed, og ud over at være behjælpelig til at holde styr på hvor meget kørsel og tid, der bliver anvendt, kan der også let udtrækkes kørselsrapporter ud på køretøjerne. Som indehaver af systemet vælger man selv, hvor ofte sådanne kørselsrapporter skal udsendes – eksempelvis den sidste fredag i måneden. På den måde får man det fulde overblik og mulighed for at effektivisere løbende i transporten og ikke mindst brændstoffet. For udover at lønningerne er en stor post i en virksomhed, der anvender transport, er selve brændstoffet også en betydelig udgift. Så jo mere ruten bliver effektiviseret, des mindre brændstof bliver der forbrugt.

Overordnet set er flådestyring et hit i Danmark!

Flere og flere danske virksomheder konstaterer, at GPS-tracking og flådestyring er vejen frem mod reducering af udgifter og dermed et bedre resultat på bundlinjen. Udbuddet af disse systemer er stadig kun tildelt et par danske virksomheder og forhandlere, der tilbyder denne effektive og professionelle form for flådestyring via GPS-tracking. Du kan finde de danske udbydere ved at google ’flådestyring via GPS-tracking’ på Google.

Når et sådan system integreres i en virksomhed, kan det ses på bundlinjen, og efter finanskrisen er det netop sådanne funktioner, der skal til, for at virksomheder udvikler sig og investerer. Så snart der er en målbar succes og fremgang, er det interessant for danske virksomheder, og netop derfor er flådestyring og GPS-styring et hit blandt de danske virksomheder, der allerede har afprøvet – og stadig har systemet integreret.

Disclaimer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *