Flere hvepse grundet klimaet?

En nyhedsudsendelse i fjernsynet bekendtgjorde, at vi i Danmark endnu en gang har sat rekord som den nation, der er bedst til at udnytte vedvarende energi og dermed også nedsætte udledningen af de store mængder CO2, der er ødelæggende for de øvre luftlag og dermed får skylden for den globale opvarmning.

Nu mangler der blot, at mange af de nye og hurtigt voksende økonomier som BRIK-landene og andre begynder at tænke endnu mere i klimatilpasning, så de også får nedsat deres udledning af CO2.

Danmark er godt med

Min nabo, som var på besøg på det tidspunkt, bemærkede, at vi i Danmark også for nogle årtier siden var blandt foregangslandene, da det handlede om at rense vores spildevand, så vi ikke bare lukkede alt muligt skidt ud i naturen.

Og det har han da bestemt ret i. Vi kom til at snakke om, at det må være helt enorme summer, der i tidens løb er investeret i spildevandsrensning. For det er jo ikke kun de offentlige renseanlæg, der er investeret store summer i, mange virksomheder er jo også blevet tvunget til selv at foretage rensning af deres industrispildevand, før det bliver ledet ud i de offentlige kloakker.

Min nabo fortalte om et eksempel på det, idet den virksomhed, som hans bror er ansat på, netop for nogle år siden blev pålagt en endnu bedre rensning af deres spildevand, end de allerede gjorde i forvejen. Den industrivirksomhed måtte investere flere millioner i et nyt anlæg, der skulle hindre, at nogle tungmetaller i deres spildevand kom ud i kloaksystemet.

Og det drejede sig ikke kun om selve den store investering, for virksomheden har løbende ret store udgifter til rensning af vand, så den udgiftspost vejer ganske tungt i virksomhedens regnskaber.

Penge i bedre klima

Men de store investeringer i den slags har jo også kastet noget af sig, påpegede jeg overfor min nabo, for der er jo en del danske virksomheder, der tjener gode penge på at etablere renseanlæg rundt omkring i verden, fordi vi i kraft af, at vi var tidligt ude på dette felt, i dag opfattes som eksperter i vandbehandling.

Der er nok heller ingen tvivl om, at Danmarks førerposition, når det gælder om at mindske udledningen af CO2, i fremtiden vil give arbejde og indtægter til de virksomheder, der specialiserer sig i at udnytte energien bedre, så der på den måde udledes mindre af de skadelige stoffer i atmosfæren. Og andre virksomheder kan jo tænkes at finde bedre metoder til rensning af røgen fra fabrikker og kraftværker, så vi også på den måde får mindre mængder af kultveilte ud i luften.

Vi var enige om, at det kan være en temmelig dyr fornøjelse at være foregangsland, fordi det helt uvilkårligt kræver en del investeringer, men på den lange bane kaster det også ekspertise og nye udviklinger af sig, så det i sidste ende ofte viser sig at have været en god forretning.

Hvepse og klimaforandringer

Der er dem, der mener, at for eksempel bestanden af hvepse er direkte korrelerede med klimaforandringer, og der er da også visse indikationer på, at for eksempel antallet af husejere og andre, der bliver generet af hvepse, er stigende.

Mange husejere oplever den tvivlsomme ære at opdage et hvepsebo på loftet, i garagen eller andre steder – og de skal jo helst fjernes, inden nogen bliver stukket.

Og som private mennesker kan vi da kun glæde os over, at for eksempel vandet i vores åer og søer nu er langt renere end tidligere.

Disclaimer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *