Tandprotese

Nedenstående guide om tandproteser og tandlæger er skrevet i samarbejde med Novaindex.com. Hos Nova Index Com finder du en af markedets mest unikke oversigter over billige tandlæger og tandklinikker i hele Danmark.

Ved første konsultation, vil den kliniske tandtekniker undersøge slimhinder, knogler, kæbeled og nuværende tandproteser og evt. naturlige tænder blive vurderet.

Efterfølgende er det vigtigt, at vi får en snak om hvilke problemer, du ønsker løst i forbindelse med tandprotesebehandlingen. Din kliniske tandtekniker vil, ud fra de problemer du ønsker at få løst, komme med forslag til afhjælpning af problemet.

Hvis der er behov for vurdering af evt. resttandsæt, vil din kliniske tandtekniker henvise til billig tandlæge. Der vil så i samarbejde med din tandlæge blive lagt en behandlingsplan.

Der vil ligeledes blive udfyldt overslag til pensionsafdelingen, hvis du har mulighed for kommunalt tilskud til behandlingen. Når behandlingsplan og evt. bevilling er på plads kan behandlingen iværksættes.

Har du ikke mulighed for at få tilskud kan du få lavet tænder på afbetaling gennem Kviklån-info.dk. Du kan se en komplet oversigt over långivere, der tilbyder tandlån på Kviklån-info.dk.

Du vil få udleveret overslag på behandlings honoraret, så du har overblik over hvad du skal betale for behandlingen. Hvis du skal have behandling af naturlige tænder hos tandlæge, inden tandprotesen fremstilles, skal du afregne tandlæges honorar hos tandlægen. Du kan tjekke hos kommunen evt.

Du skal påregne 5 besøg på klinikken. Ved disse besøg får du taget aftryk, målt kæberelationer (bidhøjde) og afprøvet tandopstillingen. Herefter færdiggøres din tandprotese, som ved næste aftale vil blive indsat og afleveret.

Efter indsættelse af din nye tandprotese, kan der opstå ømme områder på slimhinden, som kræver tilretning. I tilfælde af ømhed eller anden ubehag, bør du altid aftale tid på klinikken, så problemet kan blive afhjulpet.

Hvis det er første gang du skal have tandprotese, er det vigtigt først at aftale tid hos din kliniske tandtekniker, som herefter er behjælpelig med at aftale tid hos tandlæge, når de forberedende prøver hos din klinisk tandtekniker er gennemført.

BEHANDLINGSTYPER

Hvis du har problemer med løstsiddende underprotese, eller protesen ofte årsag til ømhed på gummen, så kan en blød bund i protesen være en rigtig god løsning. Dette materiale er blødt og eftergiveligt, og derved bliver trykket til gummmen ikke så belastende, for den sensitive slimhinde. Den bløde silikone får protesen til at ligge mere stabilt.

Blød bund kan være løsningen, for at undgå tilbagevendende tryksteder især i underkæben. Blød bund kan monteres i allerede eksisterende tandproteser.

  • REPARATIONER: Hvis der er sket en skade på din tandprotese, kan vi reparerer den, du skal blot ringe til klinikken og aftale tid. Reparationer laves, så vidt muligt, samme dag.
  • UDVIDELSE: Har du i forvejen delprotese og mister du flere naturlige tænder, er det ofte muligt at påsætte ny tand i den eksisterende protese.

DELPROTESE

Mistes en eller flere naturlige tænder, er det vigtigt at erstatte de manglende tænder med en delprotese. Delprotesen sikre en god tyggeevne, som er vigtig for at kunne tygge maden ordentligt. Delprotesen fastgøres, ved hjælp af bøjler, som griber fast om de naturlige tænder.

Delproteser er oftes fremstillet i stål, kaldes en unitor. Unitoren er en konfortabel løsning når enkelte naturlige tænder skal erstattes. I nogle tilfælde kan det være mest hensigtsmæssig at fremstille delprotesen i akryl med stålbøjler.

En tredie løsning, er en delprotese, fremstillet i blød ” plast” denne protese type er også med “plast” bøjler. Hvis du har brug for en erstatning for mistede naturlige tænder, vejleder vi dig, så du får fremstillet, den for dig, bedste tandprotese løsning.

HELPROTESE

Helproteser erstatter alle naturlige tænder i overkæbe eller underkæbe.
Det er nødvendig, med års mellemrum, at få udskiftet tandproteserne, da der sker en slidtage af tandprotesetænderne. Det bevirker at det kan være svært, at tygge maden ordenligt, hvilket kan være årsag til maveproblemer.

Kæbeknoglen ændre sig også når de naturlige tænder er fjernet,som følge heraf bliver knoglen lavere og smallere og derfor derfor bliver tandprotesen løs og svær at styre. Ændringen af knoglen kan også være årsag til ømhed på gummen. Kosmetisk har det også betydning. Når knoglen svinder, bliver ansigtet mere indfalden.

Når den nye tandprotese indsættes forbedres tygge evnen og det kosmetiske udtryk forbedres. Det er vigtigt at få efterset og tilpasset tandproteserne løbende. Fremstilles din nye tandprotese på min klinik, vil du automatisk få tilbud om eftersyn af din tandprotese.

TANDUDTRÆKNINGSPROTESE

Immidiat protese – er en tandprotese, som indsættes umiddelbart efter tandudtrækning, som du kan læse om på Novaindex.com. Det er vigtigt at du får behandling hos din kliniske tandtekniker inden tandudtrækningen foretages.

Ved denne form for tandprotese opnår De følgende fordele:

  1. De skal ikke være tandløs
  2. De bevarer Deres naturlige udseende
  3. Protesen stopper for blødninger
  4. Stabilisering af kæbeleddet
  5. De beholder tyggeevnen, samt støtte af kindtænder og læber

Tandudtrækningen får gummen til at ændre facon. I den første periode vil der ske et knoglesvind, mens såret heler. Protesen skal sidde i 24 timer, hvorefter den skal efterses og tilrettes for eventuelle tryksår.

Efter ca. 1-3 måneder er kæbeknoglen svundet så meget, at der skal ilægges en midlertidig blød underforing. Der skal påregnes en del tilretninger af protesen i denne periode. Opstår der ømhed på gummen, er det vigtigt at få protesen tilrettet.

Efter 3-6 måneder har gummen fået sin endelige form, og protesen skal nu rebaseres – dvs: midlertidig blød underforing udskiftes med akryl materiale.
Det er individuelt hvor hurtigt knoglen heler og hvor meget knoglen svinder, derfor er efterbehandlingen også individuel, så dertages stilling til efterbehandlingen så den tilpasses dit behov.

TRYKLÅSPROTESE

Det er livskvalitet med fastsiddende tandproteser ifølge Novaindex.com. Har du problemer med en løst siddende tandprotese, på grund af knoglesvind, er det muligt at sætte tandprotesen fast med tryklås.

Har du ingen tandrødder tilbage, er det muligt at sætte et implantat i gummen.Implantatet er en kunstig rod, som sættes i knoglen.Herpå monteret en kugle og den modsvarende skål monteres i protesen, så tandprotesen kan trykkes fast.

Dette er en super løsning da behandlingen løser problemet med løse tandproteser,som er meget generende når du skal tygge maden,og når du skal tale med andre mennesker. Har du en eller flere tandrødder, kan der sættes en trykknap i roden.

Kilde: https://novaindex.com/dk/

Disclaimer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *